ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 2 พ.ค.59 หมดอายุข่าว 17 พ.ค.59
(อ่าน 350)

  หัวข้อข่าว : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้

1. ลู่วิ่งไฟฟ้า  จำนวน 2 ชุด
2. เครื่องเดินในอากาศ  จำนวน 2 ชุด
3. จักรยานแบบมีพนักพิง จำนวน 2 ชุด
4. อุปกรณ์สำหรับบริหารกล้ามเนื้อหน้าอก จำนวน 1 ชุด
5. อุปกรณ์สำหรับบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่ จำนวน 1 ชุด
6. อุปกรณ์สำหรับบริหารกล้ามเนื้อหลัง Row จำนวน 1 ชุด
7. อุปกรณ์สำหรับบริหารกล้ามเนื้อหลัง Puldown จำนวน 1 ชุด
8. อุปกรณ์สำหรับบริหารกล้ามเนื้อแขน จำนวน 1 ชุด
9. อุปกรณ์สำหรับบริหารกล้ามเนื้อขารวม จำนวน 1 ชุด
10. อุปกรณ์สำหรับบริหารกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า จำนวน 1 ชุด
11. อุปกรณ์สำหรับบริหารกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง จำนวน 1 ชุด
12. อุปกรณ์สำหรับบริหารกล้ามเนื้ออเนกประสงค์แบบเคเบิ้ลคู่ จำนวน 1 ชุด
13. อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อท้องและดึงข้อ จำนวน 1 ชุด
14. ม้านั่งอเนกประสงค์ สำหรับบริหารคู่กับ Dumbbells จำนวน 1 ชุด
15. ม้านั่งสำหรับปรับเอียงลงสำหรับบริหารหน้าท้อง จำนวน 1 ชุด
16. พื้นยางรองรับแรงกระแทกสำหรับกีฬาที่เน้นการทุ่ม จำนวน 1 ชุด
17. ชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนสาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา จำนวน 1 ชุด

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ : 17 พฤษภาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

ผู้สนใจ : ขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคาได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 11 พฤษภาคม 2559 โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ก่อนการเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7431 7602 ในวันและเวลาราชการ 

  รายละเอียด

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready