ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 13 พ.ค.59 หมดอายุข่าว 25 พ.ค.59
(อ่าน 546)

  หัวข้อข่าว : ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
   กำหนดการ









 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready