รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (ตามความต้องการของสาขาวิชาบริหารธุรกิจ) จำนวน 1 อัตรา
ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ประกาศ :: 17 พ.ค.59 หมดอายุข่าว 7 มิ.ย.59
(อ่าน 495)

  หัวข้อข่าว : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (ตามความต้องการของสาขาวิชาบริหารธุรกิจ) จำนวน 1 อัตรา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (ตามความต้องการของสาขาวิชาบริหารธุรกิจ) จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือวิชาเอกที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องทางด้านบริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง
2. หากมีประสบการณ์การทำงานหรือผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องทางการเงิน การตลาด การจัดการสารสนเทศ การภาษีอากร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กำหนดรับสมัคร
: ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และวันเวลา สถานที่คัดเลือก : 7 มิถุนายน 2559

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
              - วิทยาเขตสงขลา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7444 3968
              - วิทยาเขตพัทลุง อาคารบริหารและสำนักงานกลาง ชั้น 1 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7467 3232
                 Website : www2.tsu.ac.th/admin-personnel

 ประกาศ

 ใบสมัคร   ใบสมัคร

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready