ขยายเวลาการประกวดตราผลิตภัณฑ์และคำขวัญน้ำดื่มมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 18 พ.ค.59 หมดอายุข่าว 2 มิ.ย.59
(อ่าน 375)

  หัวข้อข่าว : ขยายเวลาการประกวดตราผลิตภัณฑ์และคำขวัญน้ำดื่มมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เรื่อง การประกวดตราผลิตภัณฑ์และคำขวัญน้ำดื่มมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ลงวันที่ 20 เมษายน 2559 ซึ่งเชิญชวนนิสิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราผลิตภัณฑ์และคำขวัญน้ำดื่มมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพื่อใช้เป็นตราผลิตภัณฑ์น้ำดื่มจำหน่ายให้กับนิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป นั้น เนื่องจากมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเพียง 1 ราย มหาวิทยาลัยจึงขอขยายเวลาในการยื่นใบสมัครการประกวดตราผลิตภัณฑ์และคำขวัญน้้ำดื่มมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ออกไปจนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2559

  ประกาศผลการประกวดตราผลิตภัณฑ์และคำขวัญน้ำดื่มมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

  ประกาศการประกวดตราผลิตภัณฑ์และคำขวัญน้ำดื่มมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และแบบฟอร์มใบสมัคร

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready