คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดละครภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นบ้านภาคใต้
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 24 พ.ค.59 หมดอายุข่าว 27 มิ.ย.59
(อ่าน 300)

  หัวข้อข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดละครภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นบ้านภาคใต้
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
สาขาวิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการประกวดละครภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นบ้านภาคใต้ ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตระหนักถึงความสำคัญของละครพื้นบ้านภาคใต้ และฝึกการใช้ภาษาอังกฤษผ่านทางการแสดงละคร 

ผู้สนใจ
: สมัครเข้าร่วมโครงการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทรศัพท์ (ภายใน) 1411

 รายละเอียดเพิ่มเติม

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App