ประมูลราคาซื้อเครื่องแบบนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2559
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 25 พ.ค.59 หมดอายุข่าว 2 มิ.ย.59
(อ่าน 273)

  หัวข้อข่าว : ประมูลราคาซื้อเครื่องแบบนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
โครงการเงินทุนหมุนเวียน "ร้านสวัสดิการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา" มีความประสงค์จะประมูลราคาซื้อเครื่องแบบนิสิต ประจำปีงบประมาณ 2559

กำหนดยื่นซองประมูลราคา : 1 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องประชุมพัสดุ ชั้น 1 หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กำหนดเปิดซองประมูลราคา
: 2 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพัสดุ ชั้น 1 หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ผู้สนใจ : ติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลราคา ณ ห้องประชุมพัสดุ ชั้น 1 หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในราคาชุดละ 100.00 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 23 - 31 พฤษภาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7431 7600 ต่อ 7424 ในวันและเวลาราชการ


  ประกาศ
 

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready