ประกาศยกเลิกโครงการปรับปรุงและพัฒนาสถาบันทักษิณคดีศึกษาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 2 มิ.ย.59 หมดอายุข่าว 2 ก.ค.59
(อ่าน 278)

  หัวข้อข่าว : ประกาศยกเลิกโครงการปรับปรุงและพัฒนาสถาบันทักษิณคดีศึกษาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ มทษ.11/2558  ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2558 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาสถาบันทักษิณคดีศึกษา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ นั้น จึงประกาศยกเลิกโครงการปรับปรุงและพัฒนาสถาบันทักษิณคดีศึกษา เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

 ประกาศ

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready