ประกาศผลการคัดเลือกที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ส่วนงานที่ก่อสร้างไม่เสร็จ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 6 มิ.ย.59 หมดอายุข่าว 30 มิ.ย.59
(อ่าน 431)

  หัวข้อข่าว : ประกาศผลการคัดเลือกที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ส่วนงานที่ก่อสร้างไม่เสร็จ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ตามประกาศจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ส่วนงานที่ก่อสร้างไม่เสร็จของคณะเทคโนโ่ลยีและการพัฒนาชุมชน เลขที่ มทษ.5/2559  ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 นั้น มหาวิทยาลัย ขอประกาศผลการคัดเลือก คือ บริษัท แอ็ดวานซ์ คอนซัลแทนต์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ส่วนงานที่ก่อสร้างไม่เสร็จของคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ในราคา 471,250.00 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

 รายละเอียด

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready