ฝ่ายวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 6 มิ.ย.59 หมดอายุข่าว 8 มิ.ย.59
(อ่าน 402)

  หัวข้อข่าว : ฝ่ายวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ฝ่ายวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย กำหนดจัดโครงการอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สามารถกำหนดหัวข้อและสร้างเครื่องมือในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอน

 รายละเอียด

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready