คณะศิลปกรรมศาสตร์ เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 13
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 7 มิ.ย.59 หมดอายุข่าว 30 มิ.ย.59
(อ่าน 559)

  หัวข้อข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวาดภาพศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดโครงการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 13 ในหัวข้อ "พอเพียง...เพียงพอ..ชีวิตที่ยั่งยืนบนแผ่นดินไทย" ในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนในภาคใต้ ได้ฝึกฝนทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณค่า ให้เยาวชนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กำหนดเปิดรับสมัคร
: 6-30 มิถุนายน 2559

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0 7431 7600 ต่อ 1704  ผู้ประสานงาน : นางสาวสุไรดา เล๊าะเหม E-mail : suraida.lohhem@gmail.com มือถือ 081-6784042

 หนังสือเชิญส่งนักเรียน

 โครงการ

 กำหนดการ

 ใบสมัคร

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App