ฝ่ายวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านทิศทางและระบบสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมของสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 9 มิ.ย.59 หมดอายุข่าว 30 มิ.ย.59
(อ่าน 441)

  หัวข้อข่าว : ฝ่ายวิชาการ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านทิศทางและระบบสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมของสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ฝ่ายวิชาการ สำนักงานมหาวิทยาลัย กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านทิศทางและระบบสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมของสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 ชั้น 2 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และห้องประชุมปาริฉัตร ชั้น 2 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานบริการวิชาการ รับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการนำเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการรับใช้สังคม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทางและกลไกสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและภาคใต้

 รายละเอียดเพิ่มเติม

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready