คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการชุมคน ชุมชน คนใต้ ครั้งที่ 7 "ชนบทภาคใต้ : ประชาธิปไตยบนความเคลื่อนไหว"
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 16 มิ.ย.59 หมดอายุข่าว 12 ก.ค.59
(อ่าน 411)

  หัวข้อข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการชุมคน ชุมชน คนใต้ ครั้งที่ 7 "ชนบทภาคใต้ : ประชาธิปไตยบนความเคลื่อนไหว"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดประชุมประชุมวิชาการชุมคน ชุมชน คนใต้ ครั้งที่ 7 "ชนบทภาคใต้ : ประชาธิปไตยบนความเคลื่อนไหว" ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทภาคใต้ อันส่งผลต่อการเคลื่อนไหวทางสังคมการเมืองในกระบวนการสร้างประชาธิปไตยในภาคใต้และสังคมไทย

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณฮะซาน แหละยุหีม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โทรศัพท์ 09 1845 860 หรือ 0 7431 7600 ต่อ 1107 Website : www.huso.tsu.ac.th

  กำหนดการ 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready