ประกาศสรรหาบุคคลภายนอกเข้ามาประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ ศูนย์อาหาร 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 20 มิ.ย.59 หมดอายุข่าว 30 มิ.ย.59
(อ่าน 407)

  หัวข้อข่าว : ประกาศสรรหาบุคคลภายนอกเข้ามาประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ ศูนย์อาหาร 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
โครงการเงินทุนหมุนเวียนศูนย์อาหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ จะสรรหาบุคคลภายนอกเข้ามาประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ณ ศูนย์อาหาร 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพือให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน 33 ร้าน ดังนี้

1. ร้านข้าวแกง  จำนวน 4 ร้าน
2. ร้านอาหารตามสั่ง จำนวน 3 ร้าน
3. ร้านอาหารจานเดียวประเภท ก จำนวน 8 ร้าน
4. ร้านอาหารจานเดียวประเภท ข จำนวน 3 ร้าน
5. ร้านอาหารจานเดียวประเภท ค จำนวน 1 ร้าน
6. ร้านเครื่องดื่ม จำนวน 6 ร้าน
7. ร้านผลไม้และร้านอาหารว่าง จำนวน 8 ร้าน

กำหนดชี้สถานที่พร้อมยื่นเอกสารแสดงความจำนงเข้ารับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศฯ
: 28 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์อาหาร 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

กำหนดพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น : 28 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 2 ชั้น 2 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น : 28 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ณ ป้ายประกาศศูนย์อาหาร 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กำหนดการสัมภาษณ์ : 29 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม SC216 ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก : 30 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องป้ายประกาศศูนย์อาหาร 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และเว็บไซต์หน้าหลักของมหาวิทยาลัยทักษิณ www.tsu.ac.th

ผู้สนใจ
: ยื่นความจำนงเข้าคัดเลือกจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มตามหลักเกณฑ์ ให้ติดต่อซื้อเอกสารใบสมัครในราคาชุดละ 100.00 บาท ได้ที่ ห้องผู้จัดการศูนย์อาหาร ชั้น 2 อาคารศูนย์อาหาร 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ 098-0137962 ตั้งแต่วันที่ 21-27 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

 ประกาศ


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready