ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ จำนวน 1 อัตรา
ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ประกาศ :: 22 มิ.ย.59 หมดอายุข่าว 6 ก.ค.59
(อ่าน 863)

  หัวข้อข่าว : ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ จำนวน 1 อัตรา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
อนุสนธิประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการ คุณวุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา สังกัดสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพื่อการศึกษาแบบบูรณาการ ระหว่างวันที่ 6-22 มิถุนายน 2559 นั้น เพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพิ่มเขึ้น มหาวิทยาลัย จึงขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการ คุณวุฒิปริญญาโท ดังกล่าว ไปจนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2559 และกำหนดประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 สำหรับรายละเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการ

 ประกาศ

 ใบสมัคร   ใบสมัคร

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready