ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ประกาศจำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 20 รายการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 22 มิ.ย.59 หมดอายุข่าว 30 มิ.ย.59
(อ่าน 332)

  หัวข้อข่าว : ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ประกาศจำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 20 รายการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จะดำเนินการจำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพของกลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 20 รายการ

กำหนดการขาย : 30 มิถุนายน 2559 โดยเริ่มประมูลเวลา 15.00 น. สิ้นสุดเวลา 15.15 น. (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ลงชื่อเท่านั้น)

ผู้สนใจ : ติดต่อลงชื่อขอรับเอกสารและดูรายละเอียดพัสดุไดัที่ กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ตั้งแต่วันที่ 27-29 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันทำการ

 ประกาศ

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready