สถาบันวิจัยและพัฒนา เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2559 จำนวน 2 หลักสูตร
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 27 มิ.ย.59 หมดอายุข่าว 5 ส.ค.59
(อ่าน 399)

  หัวข้อข่าว : สถาบันวิจัยและพัฒนา เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2559 จำนวน 2 หลักสูตร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2559 จำนวน 2 หลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัย คณาจารย์ และบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเทคนิคและวิธีการ สามารถเขียนข้อเสนอ/ชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการ ได้ตรงตามหลักเกณฑ์ของแหล่งสนับสนุนทุนวิจัยและมีเทคนิคสำหรับเขียนบทความวิจัยบทความวิชาการ สามารถจัดทำต้นฉบับบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ อีกทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานวิจัย การเขียนชุดโครงการวิจัยแบบบูรณาการระหว่างนักวิจัยกับแหล่งสนับสนุนทุนวิจัย มีแนวทางสร้างผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ นำมาสู่การพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อมหาวิทยาลัย ดังนี้

หลักสูตรที่ 1 : การพัฒนาการเขียนข้อเสนอ/ชุดโครงการแบบบูรณาการ 
 - ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2559 ณ บ้านหน้าเกาะ บลิสฟูล รีสอร์ท อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

หลักสูตรที่ 2 : การพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ด้านสังคมศาสตร์)
- ระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารหอสมุดกลาง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ผู้สนใจ : ส่งใบสมัครและชำระค่าลงทะเบียน ผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยทักษิณ (พัทลุง) ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยทักษิณ (สถาบันวิจัยและพัฒนา) เลขที่บัญชี 404-279422-9 ทั้งนี้ สามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM ได้เมื่อโอนแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนใบนำฝาก (Slip ธนาคาร) พร้อมใบสมัครมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาทางโทรสาร (FAX) ที่ 074-609655 หรือทาง E-mail : research.tsu@gmail.com หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pt.tsu.ac.th/rdi

  รายละเอียดเพิ่มเติม  

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready