ประกาศเลื่อนการประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ ศูนย์อาหาร 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 1 ก.ค.59 หมดอายุข่าว 8 ก.ค.59
(อ่าน 254)

  หัวข้อข่าว : ประกาศเลื่อนการประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ ศูนย์อาหาร 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เรื่อง การให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ ศูนย์อาหาร 1 โดยกำหนดประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 นั้น เนื่องจาก ตามวันและเวลาดังกล่าว คณะกรรมการยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ เพื่อให้การคัดเลือกดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเลื่อนประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นวันที่ 8 กรกฎาคม 2559

 ประกาศ

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App