คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมเพื่อเตรียมนักเรียนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิปิก ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ.2559
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 1 ก.ค.59 หมดอายุข่าว 18 ก.ค.59
(อ่าน 768)

  หัวข้อข่าว : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมเพื่อเตรียมนักเรียนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิปิก ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ.2559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และศูนย์ สอวน.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งเป็นศูนย์ส่วนภูมิภาคของมูลนิธิส่งเสริมโอลิปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิ สอวน. มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรม เพื่อเตรียมนักเรียนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2559 จำนวน 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คอมพิวเตอร์ และดาราศาสตร์ โดยการอบรมค่าย 1 มีการกำหนดให้ฝึกอบรม ณ ศูนย์ สอวน.มหาวิทยาลัย ศูนย์ สอวน.โรงเรียน และโรงเรียนขยายผล เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้แก่ครูผู้สอนในระดับโรงเรียนตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ สอวน.

กำหนดรับสมัคร : 7-18 กรกฎาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App