ขอเชิญนิสิตใหม่คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2559 เข้าร่วมโครงการ SEEDS FOR START (เตรียมความพร้อมก่อนเรียน) ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 7 ก.ค.59 หมดอายุข่าว 27 ก.ค.59
(อ่าน 636)

  หัวข้อข่าว : ขอเชิญนิสิตใหม่คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2559 เข้าร่วมโครงการ SEEDS FOR START (เตรียมความพร้อมก่อนเรียน) ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 


ขอเชิญนิสิตใหม่คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2559
เข้าร่วมโครงการ SEEDS FOR START (เตรียมความพร้อมก่อนเรียน) และโครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่
ระหว่างวันที่ 21 - 27 กรกฎาคม 2559
ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

---------------------------------------------------------------

>> วันที่ 21 กรกฎาคม 2559
- ภาคเช้า รายงานตัวเข้าหอพัก
- ภาคบ่าย (
13.00 - 15.00 น.) ประชุมผู้ปกครอง ณ ห้อง IT 106 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

>> วันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2559 เข้าร่วมโครงการ SEEDS FOR START (เตรียมความพร้อมก่อนเรียน) 

 1. รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยต้องชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 500 บาท

(ไม่รวมค่าอาหารในการเข้าร่วมกิจกรรม) ชำระเงินในวันรายงานตัวเข้าหอพัก

2. ลงทะเบียนข้าร่วมโครงการ SEEDS FOR START (เตรียมความพร้อมก่อนเรียน) http://goo.gl/forms/fQqK3IsAZziI7XBm2 ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 

3. หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามที่ นางสาวศิริพร ศิริมานะกุล (พี่ศิใหญ่) 081-536-6770 หรือนางสาวกมลชนก ชูปาน (พี่ศิเล็ก) 087-476-8233

4. สามารถติดตามข่าวสารของคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน

http://www2.tsu.ac.th/tcd/

https://www.facebook.com/TechnologyCommunityDevelopment/


วันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2559
    1. รายงานตัวเข้าร่วมโครงการ SEEDS FOR START (เตรียมความพร้อมก่อนเรียน) 
    2. รับอุปกรณ์การเรียน (เสื้อ สมุด ปากกา ฯลฯ)
    3. พิธีเปิด / เริ่มเรียนปรับพื้นฐาน ตามกำหนดการดังนี้ 

วันที่

เช้า

บ่าย

เย็น

25 ก.ค. 2559

พิธีเปิด : กล่าวต้อนรับ

กิจกรรม : วัคซีนน้องใหม่

การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรม : วัคซีนน้องใหม่

การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

งานเลี้ยงต้อนรับ

26 ก.ค. 2559

- เทคนิค การ Lecture

- สนุกคิดกับเครื่องวิทยาศาสตร์

English for Fun

สันทนาการ

27 ก.ค. 2559

- เพิ่มทักษะคอมพิวเตอร์

- ทดลองการนำเสนองาน

- การสืบค้นข้อมูล

- ละครน้ำไม่เน่า

-          มารยาททางสังคม

-          คนรอบข้าง

- พบปะอาจารย์ในสาขาวิชา

พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

**หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready