คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคใต้ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 9
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 7 ก.ค.59 หมดอายุข่าว 19 ส.ค.59
(อ่าน 1072)

  หัวข้อข่าว : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคใต้ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคใต้ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 9 ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และหอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและดำเนินตามรอยพระยุคลบาทในการอนุรักษ์และสืบทอดการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสม

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณฮะซาน เเหละยุหีม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โทรศัพท์ 09 1845 8609 หรือ 0 7431 7600 ต่อ 1107, 1111 Website : www.huso.tsu.ac.th  

  หนังสือเชิญ
 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App