ประกาศการจัดซื้อประกันภัยอุบัติเหตุนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2559
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 8 ก.ค.59 หมดอายุข่าว 28 ก.ค.59
(อ่าน 341)

  หัวข้อข่าว : ประกาศการจัดซื้อประกันภัยอุบัติเหตุนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประสงค์จะจัดซื้อประกันภัยอุบัติเหตุนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2559 

กำหนดชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม : 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทองหลาง 2 อาคาร 7 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กำหนดยื่นซองเสนอราคา : 22 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ชั้น 2 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กำหนดเปิดซองเสนอราคา : 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา หอพักปาริชาต 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ประกาศผลการคัดเลือก
: 28 กรกฎาคม 2559 

ผู้สนใจ : ซื้อเอกสารประมูลราคาได้ที่ กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ชั้น 2 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยเาขตสงขลา ในราคาชุดละ 500.00 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 12-15 กรกฎาคม 2559 ในเวลาราชการ

  ประกาศ

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready