ให้นิสิตเข้าประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 ในระบบประเมินการเรียนการสอน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 13 ก.ค.59 หมดอายุข่าว 31 ก.ค.59
(อ่าน 1187)

  หัวข้อข่าว : ให้นิสิตเข้าประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 ในระบบประเมินการเรียนการสอน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ให้นิสิตเข้าประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2558 ในระบบประเมินการเรียนการสอน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 หากเลยกำหนดดังกล่าวนิสิตที่ไม่ได้ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน จะไม่สามารถเข้าระบบเพื่อตรวจสอบผลการศึกษาได้

ระบบประเมินการเรียนการสอน : http://asm.tsu.ac.th/

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready