ประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลภายนอกเข้ามาประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ณ ศูนย์อาหาร 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 14 ก.ค.59 หมดอายุข่าว 22 ก.ค.59
(อ่าน 846)

  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลภายนอกเข้ามาประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ณ ศูนย์อาหาร 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
โครงการเงินทุนหมุนเวียนศูนย์อาหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ จะสรรหาบุคคลภายนอกเข้ามาประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ณ ศูนย์อาหาร 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีกำหนดระยะเวลาให้เช่า 3 ปี (ตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยอนุมัติให้เริ่มประกอบการ) จำนวน 5 ร้าน ดังนี้

1. ร้านก๋วยเตี๋ยว (มุสลิม)
จำนวน 1 ร้าน
2. ร้านอาหารประเภทข้าว (พุทธ) จำนวน 1 ร้าน
3. ร้านอาหารประเภทข้าว (มุสลิม) จำนวน 1 ร้าน
4. ร้านผลไม้และขนมขบเคี้ยว จำนวน 1 ร้าน
5. ร้านขนมหวาน/ไอศกรีม จำนวน 1 ร้าน
*หมายเหตุ : อาหารประเภทข้าว หมายถึง ข้าวแกง อาหารจานเดียว และอาหารตามสั่ง

กำหนดยื่นใบสมัครและชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท :  วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ สำนักงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนศูนย์อาหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ ชั้น 2 อาคารศูนย์อาหาร 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 

กำหนดชี้สถานที่
: 21 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ อาคารศูนย์อาหาร 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

กำหนดสัมภาษณ์และนำเสนอรูปแบบร้าน : 22 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมทองหลาง 3 ชั้น 3 อาคารเรียน 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ประกาศผลผู้ได้รับการสรรหา
: 22 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ณ ป้ายประกาศศูนย์อาหาร 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และเว็บไซต์หน้าหลักของมหาวิทยาลัยทักษิณ

ผู้สนใจ : ดาวน์โหลดใบสมัครหรือขอรับได้ที่สำนักงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนศูนย์อาหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ ชั้น 2 อาคารศูนย์อาหาร 1  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 098 0137962

 ประกาศ

 ใบสมัคร 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App