สถาบันวิจัยและพัฒนา เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หลักสูตร การพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ด้านวิทยาศาสตร์)
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 15 ก.ค.59 หมดอายุข่าว 27 ก.ค.59
(อ่าน 290)

  หัวข้อข่าว : สถาบันวิจัยและพัฒนา เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หลักสูตร การพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ด้านวิทยาศาสตร์)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หลักสูตร การพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ด้านวิทยาศาสตร์)  ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี 2 ชั้น 2 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้นักวิจัย คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ ในเทคนิคการเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อการตีพิมพ์ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานวิจัย สามารถเขียนรายงานวิจัย และบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติอันนำไปสู่การพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อมหาวิทยาลัย และประเทศชาติต่อไป

  โครงการ


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App