ประกาศผลการพิจารณาสรรหาผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ ศูนย์อาหาร 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 22 ก.ค.59 หมดอายุข่าว 29 ก.ค.59
(อ่าน 305)

  หัวข้อข่าว : ประกาศผลการพิจารณาสรรหาผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ ศูนย์อาหาร 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
อนุสนธิประกาศโครงการเงินทุนหมุนเวียนศูนย์อาหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เรื่อง การให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ ศูนย์อาหาร 2 โดยกำหนดเข้ารับสัมภาษณ์และนำเสนอรูปแบบร้าน ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมทองหลาง 3 ชั้น 3 อาคารเรียน 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาและควบคุมคุณภาพร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์อาหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ดำเนินการพิจารณาสรรหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ ศูนย์อาหาร 2 โดยเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและควบคุมคุณภาพร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์อาหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งคำนึงถึงประโยชน์ของนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ ศูนย์อาหาร 2 ดังไฟล์แนบ

 ประกาศ

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App