ตาราแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 28 ก.ค.59 หมดอายุข่าว 28 ส.ค.59
(อ่าน 228)

  หัวข้อข่าว : ตาราแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
 รายละเอียด

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready