ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าเพิ่มเติมอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 2 ส.ค.59 หมดอายุข่าว 12 ส.ค.59
(อ่าน 232)

  หัวข้อข่าว : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าเพิ่มเติมอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่องประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าเพิ่มเติมอาคารศูนย์เครื่องมือกลาง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ มทษ(พท.) 47/2559 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2559 นั้น ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอส.เจ.เอ็น. เอ็นจิเนียริ่ง (1971) จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 928,000 บาท (เก้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

 ประกาศ

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App