คณะศิลปกรรมศาสตร์ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ดนตรี ครั้งที่ 2
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 4 ส.ค.59 หมดอายุข่าว 19 ส.ค.59
(อ่าน 533)

  หัวข้อข่าว : คณะศิลปกรรมศาสตร์ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ดนตรี ครั้งที่ 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ดนตรี ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30- 17.00 น. ณ อาคารดุริยางคศาสตร์ และสำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา

สมัครออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/iAy2yxMtHdjSIUfn1

ค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป 800 บาท พร้อมอาหารว่างและอาหารเที่ยง
นิสิต/นักเรียน 250 บาท พร้อมอาหารว่าง

หมายเหตุ
- ผู้เข้าร่วมทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตร หลังเสร็จสิ้นการอบรม
- ผู้เข้าร่วมอบรมกรุณานำหูฟัง(Headphone) มาใช้ในการอบรมด้วย เนื่องจากทางสาขาไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้
- ผู้เข้าอบรมสามารถนำคอมพิวเตอร์แบบพกพา(Notebook) มาใช้ในการอบรมฯได้


กำหนดการ

วันที่ 17 สิงหาคม 2559. เวลา 08.30-17.00 น. (วิทยากร โดยคุณโอ๊ะ วินเทจสตูดิโอฯ)
- การบันทึกเสียงวงดนตรีสมัยนิยม
- การบันทึกเสียงกลองชุด
- การบันทึกเสียงเบส
- การบันทึกเสียงกีตาร์โปร่ง
- การบันทึกเสียงกีตาร์ไฟฟ้า
- การบันทึกเสียง เปียโนคีย์บอร์ด
- การบันทึกเสียงร้อง
- การ Edit track
- การใส่ Plug-in
- การผสมเสียง
- การทำ Mastering

วันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-17.00 น. (วิทยากรโดย คณาจารย์สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ม.ทักษิณ)
- ขอบข่ายด้านเทคโนโลยีดนตรี
- เทคโนโลยีและการประพันธ์เพลง
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดนตรี
- โปรแกรมการบันทึกโน้ต
- การทำงานข้ามโปรแกรมระหว่างโปรแกรมดนตรีกับโปรแกรมทำเอกสาร

วันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-17.00. น.(วิทยากรโดยผศ.ดร. วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น ม.รังสิต)
- ขอบข่ายและแนวทางการทำผลงานทางวิชาการด้านดนตรี
- คอมพิวเตอร์ดนตรี กับการทำผลงานวิชาการด้านดนตรี
- การเขียนบทความวิชาการด้านดนตรี
- การพิมพ์โน้ตเพลงในบทความวิชาการด้านดนตรี

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready