หลักสูตร ศศ.บ.(การจัดการทรัพยากรมนุษย์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ : สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 8 ส.ค.59 หมดอายุข่าว 20 ส.ค.59
(อ่าน 419)

  หัวข้อข่าว : หลักสูตร ศศ.บ.(การจัดการทรัพยากรมนุษย์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ : สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
หลักสูตร ศศ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการ : สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท และความสำคัญของผู้บริหาร หลักการบริหารงาน การเป็นผู้นำ การปกครอง และการบังคับบัญชาที่ส่งผลต่อความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าขององค์กรได้

  หนังสือเชิญ
 
 

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready