ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ให้บริการเครื่องเล่นสวนสนุกในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 12 (ครั้งที่ 2)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 8 ส.ค.59 หมดอายุข่าว 18 ส.ค.59
(อ่าน 226)

  หัวข้อข่าว : ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ให้บริการเครื่องเล่นสวนสนุกในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 12 (ครั้งที่ 2)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง การให้เช่าพื้นที่เพื่อให้บริการเครื่องเล่นสวนสนุก ภายในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 12 (ครั้งที่ 2) ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยกำหนดพิจารณาคัดเลือก ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม SC1212 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง การดำเนินการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว มหาวิทยาลัยฯ ประกาศผลการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ให้บริการเครื่องเล่นสวนสนุก คือ นายไพบูรณ์  ยกแก้ว

 ประกาศ

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App