ประกาศการจัดซื้อประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2560
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 11 ส.ค.59 หมดอายุข่าว 1 ก.ย.59
(อ่าน 324)

  หัวข้อข่าว : ประกาศการจัดซื้อประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2560
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประสงค์จะจะจัดซื้อประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ 2560 

กำหนดยื่นซองเสนอราคา : 31 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ กลุ่มภารกิจพัสดุ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ชั้น 4 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กำหนดเปิดซองพิจารณา
: 1 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมทองหลาง 2 ชั้น 2 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ผู้สนใจ : ขอซื้อเอกสารได้ที่ กลุ่มภารกิจพัสดุ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ชั้น 4 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในราคาชุดละ 200.00 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 15-24 สิงหาคม 2559 ในเวลาทำการ หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มภารกิจพัสดุ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน โทร. 0 7431 7602 ในวันและเวลาราชการ 

  ประกาศ


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready