ยกเลิกประกาศการให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารประเภทแผงลอย ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 16 ส.ค.59 หมดอายุข่าว 26 ส.ค.59
(อ่าน 228)

  หัวข้อข่าว : ยกเลิกประกาศการให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารประเภทแผงลอย ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ตามที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้ประกาศให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารประเภทแผงลอย จำนวน 16 ร้าน ณ บริเวณโรงอาหาร 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตามเอกสารประกาศลงวันที่ 4 สิงหาคม 2559 กำหนดยื่นซองเสนอราคาและพิจารณาคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น. นั้น เนื่องจากรายละเอียดของประกาศยังไม่สมบูรณ์ จึงขอยกเลิกประกาศฉบับดังกล่าว

  ประกาศ

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready