ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา เชิญชวนส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการการประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา (ทั่วประเทศ) ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 16 ส.ค.59 หมดอายุข่าว 6 ก.ย.59
(อ่าน 280)

  หัวข้อข่าว : ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา เชิญชวนส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการการประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา (ทั่วประเทศ) ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการ "การประกวดมารยาทไทย" ระดับอุดมศึกษา (ทั่วประเทศ) ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2559 เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่แบบอย่างวัฒนธรรมประจำชาติไปยังหมู่นักศึกษา สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา สถาบันต่าง ๆ ได้รับประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการ

กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 6 กันยายน 2559

ผู้สนใจ : ติดตามข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ www.ru.ac.th/scholarship 

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready