ประกาศผลการตัดสินการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ "พอเพียง...เพียงพอ ชีวิตที่ยั่งยืนบนแผ่นดินไทย"
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 26 ส.ค.59 หมดอายุข่าว 23 ก.ย.59
(อ่าน 751)

  หัวข้อข่าว : ประกาศผลการตัดสินการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ "พอเพียง...เพียงพอ ชีวิตที่ยั่งยืนบนแผ่นดินไทย"
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ตามที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคใต้ ครั้งที่ 13 หัวข้อ "พอเพียง...เพียงพอ ชีวิตที่ยั่งยืนบนแผ่นดินไทย" ขึ้น โดยแบ่งเยาวชนผู้เข้าประกวดออกเป็น 5 ระดับ คือ ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา

บัดนี้ คณะกรรมการตัดสิน ได้ตัดสินผลงานที่เข้าร่วมการประกวด จำนวน 525  ชิ้น จากจำนวนระดับอนุบาล 39 กลุ่ม ระดับประถมศึกษาตอนต้น 71 กลุ่ม ระดับประถมศึกษาตอนปลาย  74 กลุ่ม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 172 กลุ่ม และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา 169 กลุ่ม ผลการตัดสินมีผู้ได้รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 5 รางวัล รางวัลดีเด่น จำนวน 10 รางวัล รางวัลชมเชย จำนวน 15 รางวัล และผลงานร่วมแสดง จำนวน 90 ชิ้น โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และจัดนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม - 23 กันยายน 2559 ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โทรศัพท์ 0 7431 7600 ต่อ 1704, 0 7431 7619 คุณชนัญญา  ไชยรัตน์

  กำหนดการ

  ประกาศ
 
 
 
 

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready