ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 18 รายการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 31 ส.ค.59 หมดอายุข่าว 9 ก.ย.59
(อ่าน 476)

  หัวข้อข่าว : ประกาศจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 18 รายการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ จะจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพของสำนักวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 18 รายการ

กำหนดการขาย
: 9 กันยายน 2559 ณ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ชั้น 4 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยเริ่มประมูลเวลา 09.00 น. สิ้นสุดเวลา 09.15 น. (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ลงชื่อเท่านั้น)

ผู้สนใจ : ติตต่อลงชื่อขอรับเอกสารและดูรายละเอียดครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ที่ ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ชั้น 4 อาคาร 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ในวันที่ 8 กันยายน 2559 ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 0 7431 7600 ต่อ 7900, 7902 เว้นวันหยุดราชการ

  ประกาศ
 

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App