ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ามาประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ณ ศูนย์อาหาร 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จำนวน 3 ร้าน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 21 ต.ค.59 หมดอายุข่าว 28 ต.ค.59
(อ่าน 300)

  หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ามาประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ณ ศูนย์อาหาร 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จำนวน 3 ร้าน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
โครงการเงินทุนหมุนเวียนศูนย์อาหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประสงค์จะสรรหาบุคคลภายนอกเข้ามาประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ณ ศูนย์อาหาร 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ร้าน คือ

1. ร้านก๋วยเตี๋ยว/ก๋วยเตี๋ยวเรือ จำนวน 1 ร้าน
2. ร้านข้าวแกง (พุทธ) จำนวน 1 ร้าน
3. ร้านข้าวหมูแดง / ข้าวมันไก่ / ข้าวหน้าเป็ด จำนวน 1 ร้าน

กำหนดยื่นใบสมัคร : ยื่นใบสมัครพร้อมชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท ได้ที่สำนักงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนศูนย์อาหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ ชั้น 2 อาคารศูนย์อาหาร 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 - 13.00 น. โดยยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง พร้อมชำระเงินค่าสมัคร

กำหนดเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ สอบปฏิบัติ พร้อมนำเสนอรูปแบบร้าน ภาชนะ รายการอาหาร พร้อมราคา
: 26 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารศูนย์อาหาร 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ประกาศผลผู้ได้รับการสรรหา : 28 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ป้ายประกาศศูนย์อาหาร 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และหน้าเว็บไซต์หน้าหลักของมหาวิทยาลัยทักษิณ www.tsu.ac.th

ผู้สนใจ : สามารถดาวน์โหลดใบสมัครการสรรหาได้ที่ www.tsu.ac.th หรือขอรับได้ที่สำนักงานโครงการเงินทุนหมุนเวียนศูนย์อาหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ ชั้น 2 อาคารศูนย์อาหาร 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ 0 7431 7614 ตั้งแต่วันที่ 20-24 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

  ประกาศ
 

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready