ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 26 ต.ค.59 หมดอายุข่าว 6 พ.ย.59
(อ่าน 179)

  หัวข้อข่าว : ประกาศผลการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารประเภทแผงลอย ณ บริเวณอาคารโรงอาหาร 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ลงวันที่ 20 กันยายน 2559 เรื่อง การให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารประเภทแผงลอย ณ บริเวณอาคารโรงอาหาร 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยกำหนดพิจารณาคัดเลือก ในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมดอกพะยอม ชั้น 2 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง การดำเนินการคังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว มหาวิทยาลัยฯ จึงประกาศผลการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารประเภทแผงลอย ดังไฟล์แนบ

  ประกาศ

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready
Social Link        
Twitter
LINE@
TSU Mobile Apps Mobile App