ประมูลราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ Microsoft Windows License (Campus Agreement) จำนวน 1 ซอฟต์แวร์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 31 ต.ค.59 หมดอายุข่าว 11 พ.ย.59
(อ่าน 303)

  หัวข้อข่าว : ประมูลราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ Microsoft Windows License (Campus Agreement) จำนวน 1 ซอฟต์แวร์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จะประมูลราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ รายการ Microsoft Windows Licence (Campus Agreement) จำนวน 1 ซอฟต์แวร์ เพื่อใช้ในสำนักคอมพิวเตอร์

กำหนดยื่นซองประมูลราคา : 10 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กลุ่มภารกิจการเงิน บัญชี และพัสดุ ชั้น 2 อาคารเรียน 7 

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา
: 11 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประขุมสำนักคอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ผู้สนใจ
: ติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลราคาในราคาชุดละ 700.00 บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กลุ่มภารกิจการเงิน บัญชี และพัสดุ อาคารเรียน 7 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7444 3904 ในวันและเวลาราชการ


 ประกาศ

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready