ประมูลราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ลิขสิทธิ์โปรแกรม SPSS License จำนวน 1 ซอฟต์แวร์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 31 ต.ค.59 หมดอายุข่าว 10 พ.ย.59
(อ่าน 331)

  หัวข้อข่าว : ประมูลราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ลิขสิทธิ์โปรแกรม SPSS License จำนวน 1 ซอฟต์แวร์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา จะประมูลราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ลิขสิทธิ์โปรแกรม SPSS Licence จำนวน 1 ซอฟต์แวร์ เพื่อใช้ในสำนักคอมพิวเตอร์

กำหนดยื่นซองประมูลราคา : 9 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ชั้น 2 อาคารเรียน 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา
: 10 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ผู้สนใจ : ติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลราคาในราคาชุดละ 100.00 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ กลุ่มภารกิจการเงินและพัสดุ ฝ่ายบริหารวิทยาเขตสงขลา ชั้น 2 อาคารเรียน 7 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7444 3904 หรือ 0 7431 7600 ต่อ 7421 ในวันและเวลาราชการ 


  ประกาศ

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready