รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน จำนวน 1 อัตรา
ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ประกาศ :: 1 พ.ย.59 หมดอายุข่าว 15 พ.ย.59
(อ่าน 1289)

  หัวข้อข่าว : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน จำนวน 1 อัตรา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิ/คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดๆ
2. เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทักษะในการติดต่อประสานงาน
3. มีทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดี
4. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เน้นการใช้โปรแกรม Microsoft Office การออกแบบแผ่นประชาสัมพันธ์ และ Graphic disign
5. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล และมีรถยนต์เป็นของตนเอง

กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก : 15 พฤศจิกายน 2559

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย
               - วิทยาเขตสงขลา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7444 3967
                  Website : www2.tsu.ac.th/admin-personnel

 ประกาศ

 ใบสมัคร           ใบสมัคร


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready