ยกเลิกประกาศการให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (เพิ่มเติม) ณ ศูนย์อาหาร 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 9 พ.ย.59 หมดอายุข่าว 14 พ.ย.59
(อ่าน 215)

  หัวข้อข่าว : ยกเลิกประกาศการให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (เพิ่มเติม) ณ ศูนย์อาหาร 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ตามที่โครงการเงินทุนหมุนเวียนศูนย์อาหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ประกาศให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (เพิ่มเติม) จำนวน 3 ร้าน ณ ศูนย์อาหาร 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ตามเอกสารประกาศ ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2559 กำหนดยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ พร้อมชำระเงิน ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 13.00 น. นั้น เนื่องจากรายละเอียดของประกาศยังไม่สมบูรณ์ จึงขอยกเลิกประกาศฉบับดังกล่าว

 รายละเอียด

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready