ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานเป็นพนักงานสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน
ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ประกาศ :: 15 พ.ย.59 หมดอายุข่าว 30 พ.ย.59
(อ่าน 623)

  หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานเป็นพนักงานสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
ด้วยสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นพนักงานสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามประกาศสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ฉบับลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 แล้วนั้น จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดการและสถานที่สอบคัดเลือก ดังไฟล์แนบ

 ประกาศ

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready