สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะความรู้ทางภูมิศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 22 พ.ย.59 หมดอายุข่าว 25 ม.ค.60
(อ่าน 399)

  หัวข้อข่าว : สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะความรู้ทางภูมิศาสตร์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการแข่งขันทักษะความรู้ทางภูมิศาสตร์ ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ทางภูมิศาสตร์

 รายละเอียดเพิ่มเติม

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready