สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 22 พ.ย.59 หมดอายุข่าว 11 ก.พ.60
(อ่าน 604)

  หัวข้อข่าว : สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เชิญชวนเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ให้กับนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ในประเทศไทย สร้างสังคมการเรียนรู้ และเพิ่มโอกาสทางด้านวิชาการให้แก่นิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ อีกทั้งยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอน และการพัฒนาความรู้ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ของประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready