ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา เชิญชวนส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 22 พ.ย.59 หมดอายุข่าว 30 ธ.ค.59
(อ่าน 351)

  หัวข้อข่าว : ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา เชิญชวนส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการ U Power Digital Idea Challenge Season 1 เพื่อให้นิสิต นักศึกษา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้านการตลาด รู้จักต่อยอดเชิงพาณิชย์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผลักดันสู่ธุรกิจใหม่ ที่จับต้องได้และเป็นรูปธรรม 

กำหนดรับสมัคร
: 1 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2559

 รายละเอียดเพิ่มเติม

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready