ประกาศผลการพิจารณาสรรหาผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (เพิ่มเติม) ณ ศูนย์อาหาร 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 23 พ.ย.59 หมดอายุข่าว 25 พ.ย.59
(อ่าน 237)

  หัวข้อข่าว : ประกาศผลการพิจารณาสรรหาผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (เพิ่มเติม) ณ ศูนย์อาหาร 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
อนุสนธิประกาศโครงการเงินทุนหมุนเวียนศูนย์อาหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การให้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม (เพิ่มเติม) ณ ศูนย์อาหาร 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาโดยกำหนดเข้ารับการสัมภาษณ์ สอบปฏิบัติ พร้อมนำเสนอรูปแบบร้านในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารศูนย์อาหาร 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา นั้น  บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาและควบคุมคุณภาพร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์อาหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ดำเนินการพิจารณาสรรหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ ศูนย์อาหาร 2 โดยเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและควบคุมคุณภาพร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ศูนย์อาหารวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งคำนึงถึงประโยชน์ของนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ ศูนย์อาหาร 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ ดังไฟล์แนบ

 ประกาศ

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready