วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ประชาสัมพันธ์โครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าวสังข์หยดพัทลุงแทนคุณแผ่นดิน
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 24 พ.ย.59 หมดอายุข่าว 24 ธ.ค.59
(อ่าน 275)

  หัวข้อข่าว : วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน ประชาสัมพันธ์โครงการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าวสังข์หยดพัทลุงแทนคุณแผ่นดิน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง สภาเกษตรกรจังหวัดพัทลุง และเครือข่ายชาวนาเกษตรอินทรีย์วิถีนิเวศเมือง จัดกิจกรรม "คนเมืองลุง" ร่วมดำนาข้าวสังข์หยด 9  แปลง น้อมถวายแด่พระราชา ผู้ทรงมีแปลงนาอยู่ในวัง ภายใต้โครงการ "น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าวสังข์หยดพัทลุงแทนคุณแผ่นดิน" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวสังข์หยด ซึ่งเป็นข้าวคุณภาพของจังหวัดพัทลุง ให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จัก และประกาศให้รับทราบว่าข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ได้รับการรับรองเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาและจากสหภาพยุโรป

 โครงการ
 

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready