ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา เชิญชวนส่งนิสิตเข้าร่วมประกวดสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิกและโมชั่นกราฟิก
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ประกาศ :: 25 พ.ย.59 หมดอายุข่าว 15 ธ.ค.59
(อ่าน 295)

  หัวข้อข่าว : ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา เชิญชวนส่งนิสิตเข้าร่วมประกวดสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิกและโมชั่นกราฟิก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จัดโครงการประกวดสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิกและโมชั่นกราฟิกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารของ สกว. อย่างเป็นระบบ และนำมาสื่อสารเพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริโภคอย่างถูกต้องสู่สาธารณชนผ่านกระบวนการประกวดสื่ออินโฟกราฟิกและโมชั่นกราฟิก

กำหนดส่งผลงาน : ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559

รายละเอียดเพิ่มเติม

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์
ipv6 ready