ประกาศจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน (ส่วนงานที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 2 ธ.ค.59 หมดอายุข่าว 15 ธ.ค.59
(อ่าน 259)

  หัวข้อข่าว : ประกาศจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน (ส่วนงานที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ) คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานอาคารเรียนเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน (ส่วนงานที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ) ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

กำหนดชี้แจงรายละเอียดขอบเขตของงาน : 13 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสัตบงกช ชั้น 2 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

กำหนดยื่นซองเสนองาน : 14 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

กำหนดเปิดซองเสนองาน
: 15 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น 2 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

ผู้สนใจ : ติดต่อขอซื้อเอกสารได้ในราคาชุดละ 200.00 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ ห้องฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 2 - 9 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7431 7602 โทรสารหมายเลข 0 7431 4801 ในวนและเวลาดังกล่าว

 ประกาศ

 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready