สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประกาศจำหน่ายครุภัณฑชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีขาย จำนวน 4 รายการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ :: 9 ธ.ค.59 หมดอายุข่าว 23 ธ.ค.59
(อ่าน 945)

  หัวข้อข่าว : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประกาศจำหน่ายครุภัณฑชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีขาย จำนวน 4 รายการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มีความประสงค์จะจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีขาย จำนวน 4 รายการ คือ

1. เครื่องฉายภาพทึบแสง (Visualizer) ยี่ห้อ Samsung จำนวน 1 เครื่อง
2. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ / เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ยี่ห้อ SUN จำนวน 1 เครื่อง
3. กล้องเว็บแคม (Webcam) webcam Microsoft L2 Lifecam จำนวน 1 เครื่อง
4. เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อริโก้  จำนวน 1 เครื่อง

กำหนดการขาย : 23 ธันวาคม 2559 โดยเริ่มประมูลราคาขายเวลา 10.00-10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุด

ผู้สนใจ : ติดต่อขอดูครุภัณฑ์ดังกล่าวได้ที่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในวันและเวลาราชการ โดยติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 7460 9619 

 ประกาศ


 
QR Code มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
Tel. 0-7431-7600  E-mail : tsu_direct@scholar.tsu.ac.th
พัฒนาโดย สำนักคอมพิวเตอร์ ipv6 ready